Відеозаписи Міжнародної конференції молодих дослідників«Досліджуючи минуле. Радянське повсякдення: дослідницькі підходи, джерела, теми» /International conference of young researchers“ Searching the Past. Soviet Everyday Life: Approaches, Sources, Issues”(Київ, 19–20 березня 2021 р.)

Секція 1.Офіційна й самвидавна періодика як джерело – тривалість 1 год. 37 хв.https://youtu.be/GpRafJcgxow

Секція 2.Людина в его-свідченнях та усноісторичних інтерв’ю. – тривалість 1 година 34 хвилини https://youtu.be/CWfFgCYYj9g

Майстер–клас – тривалість 1 година 13 хв.https://youtu.be/Sl7pWSHhdnA

Катерина Єремєєва (Український державний університет залізничного транспорту, м. Харків). Контент-аналіз: як довірити комп’ютеру своє джерело.

Секція 3. Жінка в радянській державі – тривалість 1 година 18 хв.

Частина 1 – https://youtu.be/x0qSfEnOxTc

Частина 2 – https://youtu.be/zTebVYoX8jo

Секція 4.Місто, міській простір і міські спільноти – тривалість 1 година 30 хв.https://youtu.be/G9KjyoN4_Is

Секція 5.Соціально-економічне й соціокультурне повсякдення в роки «застою» і перебудови – Тривалість 2 години 06 хв.https://youtu.be/JpvaKXHbF-0

Дискусія.(Пере)осмислення радянської історії: тематичні акценти й нові джерела – Тривалість 1 година 31 хв.https://youtu.be/5VrdymXidws